Платформа за набавка на електрична енергија.

Директни договори. Индивидуални и групни барања.

Energy Premier им помага на потрошувачите да склучуваат
договори за електрична енергија на најбрз и најсигурен начин со најповолни цени.

Креирајте сметка Дознајте ги предностите

За Energy Premier

Energy Premier е платформа која им овозможува на потрошувачите да добиваат понуди за снабдување со електрична енергија од сите лиценцирани снабдувачи во своите земји. Energy Premier го олеснува целиот процес на добивање понуди за снабдување со електрична енергија правејќи го побрз, поевтин и потранспарентен.

Кои сме ние

Ние сме независна, интернационално-ориентирана компанија која што е фокусирана на трговијата со електрична енергија.

Дознајте повеќе

10 причини зошто

Ние сме енергетски пионери кои го редефинираат начинот на купување и продавање електрична енергија низ целиот свет.

Проверете зошто

Карактеристики на платформата

Развивме наша платформа која им помага на сите учесници во пазарот за електрична енергија.

Дознајте повеќе

Креирајте барање

Регистрирајте се како физичко лице или како компанија и креирајте барање за Вашиот дом, канцеларија, работен простор и сл. и добијте ја најдобрата цена за снабдување со електрична енергија.

Потребно е да внесете Ваши податоци и податоци за мернотоместо, потоа поставете датум за добивање понуди и испратете го барањето. Ќе бидете известени кога Вашето барање ќе биде одобрено и Ние се надеваме дека ќе ја добиете најдобрата можна цена.

Дознајте повеќе

Креирајте понуди

Како снабдувач, можете да креирате понуда и да означите во кои барања сакате да учествувате. Можете да поставите и минимална и максимална цена за лицитирање, но можете и да се откажете од давањето понуди за одредено барање во секое време.

Дознајте повеќе

Управувајте со трговци

Секој снабдувач може да овласти еден или повеќе трговци во нивните компании, кои ќе бидат задолжени за давање понуди за одредени барања. Снабдувачот може да управува со трговците во зависност од критериумите што ќе му ги постави.

Дознајте повеќе

Energy Premier for Consumers

Best for consumers to get cheaper electricity.

See consumers features

Energy Premier for Suppliers

Best for electricity suppliers to manage and send offers.

See suppliers features

Изберете го Вашиот пакет

Постојат различни видови потрошувачи и снабдувачи. Во зависност од нивните потреби, нудиме различни пакети за сите потрошувачи и снабдувачи на електрична енергија.

Бесплатно

Старт

€5

годишно

Плус

€8

годишно

Стандард

€19

годишно

Про

€119

годишно

Мерни места

Број на мерни места во индивидуално или групно барање.

1 мерно место по барање До 3 мерни места по барање 3 + 2 мерни места по барање До 20 мерни места по барање До 200 мерни места по барање и 1,99 евра за секое додадено мерно место

Начин на плаќање

Дозволен начин на плаќање за потрошувачите кои креираат барања

Постпејд Постпејд Постпејд Сите видови Сите видови

Вид на договор

Може да изберете временски неограничен или ограничен договор.

Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови

Индивидуална потрошувачка

Максимална потрошувачка изразена во MWh на годишно ниво.

30 100 250 1,000 Неограничено

Групна потрошувачка

Максимална групна потрошувачка изразена во MWh на годишно ниво.

500 2,000 10,000 50,000 Неограничено

Вид на барање

Може да креирате индивидуално или групно барање.

Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови

Отворено групно барање

Имате можност да приклучите повеќе членови на веќе постоечко барање.

да да да да да

Затворено групно барање

Креирајте и споделете групно барање само со поканетите членови.

не не не да да

Поддршка

Телефонска поддршка на месечно ниво.

Е-пошта Е-пошта Е-пошта, пораки Кол центар Кол центар

Бесплатно

Старт

€14

годишно

Плус

€275

годишно

Стандард

€550

годишно

Про

€2,200

годишно

Барања за мали или средни претпријатија

Креирање барања како мали или средни претпријатија

да да да да да

Барања за големи претпријатија

Може да креирате барања како големо претпријатие

не не не да да

Холдинг барања

Може да креирате холдинг барања

не не не не да

Мерни места

Број на мерни места во индивидуално или групно барање

До 5 мерни места по барање До 10 мерни места по барање До 10+5 мерни места по барање До 30 мерни места по барање До 200 мерни места по барање и 5 евра за секое додадено мерно место

Начин на плаќање

Дозволен начин на плаќање за потрошувачите кои креираат барања

Постпејд Постпејд Постпејд Сите видови Сите видови

Вид на договор

Може да одберете временски ограничен или неограничен договор.

Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови

Индивидуална потрошувачка

Максимална потрошувачка изразена во MWh на годишно ниво.

150 150 500 5,000 Неограничено

Групна потрошувачка

Максимална групна потрошувачка изразена во MWh на годишно ниво.

5,000 5,000 50,000 200,000 Неограничено

Сите видови

Може да креирате индивидуално или групно барање.

Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови

Отворено групно барање

Можете слободно да приклучите повеќе членови на веќе постоечко барање.

да да да да да

Затворено групно барање

Креирајте и споделувајте групни барања само со поканети членови.

не не не да да

флексибилност

Дозволено отстапување во однос на планираната и реализираната потрошувачка

не не не До 10% Неограничено

Услуга за промена на снабдувачот

Пријавување на потрошувачот и поднесување комплетна документација

не не не да да

Поддршка

Телефонска поддршка на месечно ниво

Е-пошта Е-пошта Е-пошта, пораки 30 минути месечно Доделен менаџер
месечно
годишно

Бесплатно

Плус

€800

Стандард

€2,400

Про

€8,000

Флекс про

Флексибилно

Понуди за барања од физички лица

Испраќање понуди за барања од физички лица

да да да да да

Понуди за барањата од мали и средни претпријатија

Испраќање понуди за барања од мали и средни претпријатија.

да да да да да

Понуди за големи барања

Испраќање понуди за барања од големи претпријатија

не не да да да

Мерни места

Број на мерни места во индивидуално или групно барање.

До 5 мерни места по барање До 15 мерни места по барање До 30 мерни места по барање Неограничено Неограничено

Начин на плаќање

Дозволен начин на плаќање за снабдувачите

Постпејд Постпејд Сите Сите Сите

Вид на договор

Видови договори за индивидуално или групно барање

Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови Сите видови

Лицитирање за индивидуални барања

Испраќање понуди за индивидуални барања

10,000 200,000 500,000 Неограничено Неограничено

Лицитирање за групни барања

Испраќање понуди за групни барања

50,000 400,000 1,500,000 Неограничено Неограничено

Видови на барања

Можете да се приклучите во индивидуално или групно барање.

Сите Сите Сите Сите Сите

Број на трговци

Број на трговци кои можете да ги креирате

1 3 5 Неограничено Неограничено

Лицитации (годишно)

Број на лицитации во кои снабдувачите учествуваат годишно.

3 2,400 6,000 Неограничено Неограничено

Лицитации (месечно)

Број на лицитации во кои снабдувачите учествуваат месечно.

1 200 500 Неограничено Неограничено

Лицитации (дневно)

Број на лицитации во кои снабдувачите учествуваат на дневно ниво.

1 20 50 Неограничено Неограничено

Лицитирање за групни барања

Учествување во лицитации за групни барања

да да да да да

Автоматско лицитирање

Лицитирање во реално време со однапред дефинирани критериуми

не не да да да

Поддршка

Вид на корисничка поддршка

Е-пошта Е-пошта Доделен менаџер Доделен менаџер Доделен менаџер

Кредитна анализа на потрошувачите

Број на проверки на бонитет на потрошувачите годишно.

не не 50 Неограничено Неограничено

Презентација за снабдувачот

Кратка презентација на профилот на снабдувачот наменета за потрошувачите

не не да да да

Историја на податоци

Максимален број на денови за пристап до историјата на податоци

не 120 240 365 Неограничено

Креирање фиксен пакет

не не 12 Неограничено Неограничено

Како функционира Energy Premier

Креирајте бесплатна сметка

Сите корисници имаат можност да креираат бесплатна сметка и да користат еден од пакетите што ги нуди Energy Premier.

Креирајте барање

Барањето зависи од потребите на потрошувачот. На нашата платформа е овозможено секој потрошувач да си ги дефинира своите барања во зависност од своите потреби.

Моментални понуди

Трговците имаат пристап до своите профили за да управуваат со барањата, понудите, лицитациите и извештаите.

Започнете бесплатно уште денес

Регистрирајте се како снабдувач или потрошувач и истражете ги сите поволности што ги нуди Energy Premier. Поволности за сите учесници во трговијата со електрична енергија.

Креирајте сметка