10 причини зошто да ја користите платформата Energy Premier

 • 1. Креирајте барања за понуди кои ќе бидат достапни на сите снабдувачи на електрична енергија во Србија.

 • 2. Дефинирајте свои услови врз основа на кои сакате да добивате понуди од снабдувачите.

 • 3. Одредете го датумот кога сакате да добиете најдобра можна понуда.

 • 4. Бидете сигурни дека Вашето барање ќе стигне само до активните, лиценцирани снабдувачи на електрична енергија.

 • 5. Бидете сигурно дека ќе ја добиете најповолната цена во одредениот датум.

 • 6. Бидете дел од транспарентен процес без можност за корупција.

 • 7. Креирајте отворено барање за понуда во кое секогаш ќе можете да добиете подобра цена од постоечката.

 • 8. Купувајте производи на 12 месечни рати преку сметките за електрична енергија, без камата.

 • 9. Автоматски креирајте барање за нова понуда пред истекувањето на претходниот договор.

 • 10. Креирајте групни барања за да добиете најдобри понуди.

 • 1. Имајте пристап до голем број барања за електрична енергија на едно место.

 • 2. Платформата ви овозможува транспарентно лицитирање со трговци кои се ангажирани од снабдувачите во реално време.

 • 3. Искористете ја опцијата за автоматско лицитирање во реално време со однапред дефинирани критериуми.

 • 4. Имате можност да сегментирате различни барања според однапред дефинирани критериуми и да лицитирате преку овластени трговци.

 • 5. Можете да креирате различни специјални производи за потрошувачите.

 • 6. Имате можност да испраќате голем број барања за понуди во еден ден.

 • 7. Имајте пристап до различни извештаи наменети за снабдувачите на електрична енергија.

 • 8. Бесплатно користете ја платформата со можност за бирање дополнителни пакети за напредни услуги од Energy Premier.

 • 9. Учествувајте на пазарот за снабдување со електрична енергија без директно да вработувате луѓе.

 • 10. Креирајте групни барања за понуда за повеќе потрошувачи.

Дали сте спремни да започнете?Контактирајте со нас или креирајте сметка.