10 razloga zašto koristiti Energy Premier platformu

 • 1. Kreirajte zahteve za ponude koji će biti dostupni najvećem broju snabdevača električnom energijom u Srbiji.

 • 2. Sami definišite uslove na osnovu kojih želite da dobijete ponude od snabdevača.

 • 3. Odredite datum kojeg želite da dobijete najbolju moguću ponudu.

 • 4. Budite sigurni da će Vaš zahtev stići samo do aktivnih, licenciranih snabdevača električnom energijom.

 • 5. Budite sigurni da ćete u datom trenutku dobiti najpovoljniju cenu.

 • 6. Budite deo transparentnog procesa bez ikakvih koruptivnih mogućnosti.

 • 7. Kreirajte otvoren zahtev za ponudu uz koji ćete uvek biti u prilici da dobijete bolju cenu za snabdevanje od postojeće.

 • 8. Kupite proizvode na 12 mesečnih rata preko računa za električnu energiju, bez kamate.

 • 9. Automatski kreirajte zahtev za novu ponudu pre isteka prethodnog ugovora.

 • 10. Kreirajte grupni zahtev kako biste dobili najbolju ponudu.

 • 1. Imajte pristup velikom broju zahteva za ponudu električne energije na jednom mestu.

 • 2. Platforma Vam omogućava transparentno licetiranje trgovaca, autorizovanih od strane snabdevača u realnom vremenu.

 • 3. Iskoristite opciju za automatsko licitiranje u realnom vremenu, sa unapred definisanim kriterijumima.

 • 4. Imate mogućnost da segmentirate različite zahteve prema unapred definisanim kriterijumima i da licitirante preko autorizovanih trgovaca.

 • 5. Možete kreirati različite, specijalne proizvode namenjene potrošačima.

 • 6. Imate mogućnost slanja velikog broja zahteva za ponudu u samo jednom danu.

 • 7. Imajte pristup različitim izveštajima namenjenim snabdevačima električnom energijom.

 • 8. Besplatno koristite platformu uz mogućnost da odaberete dodatne pakete za napredne usluge koje Energy Premier nudi.

 • 9. Učestvujte na tržištu za snabdevanje električnom energijom bez direktno zaposlenih ljudi u preduzeću.

 • 10. Kreirajte grupne zahteve za ponudu za više različitih potrošača.

Da li ste spremni za početak?Kontaktirajte nas ili kreirajte nalog.