Како платформата функционира за потрошувачите

Пет едноставни чекори до добивање најдобри понуди за електрична енергија

1. Регистрирајте се бесплатно и креирајте сметка

Без разлика дали сте физичко лице или компанија, можете да се регистрирате бесплатно на платформата и да креирате барање за понуди. Ако сакате да користите дополнителни поволности, можете да одберете еден од пакетите што ги нуди Energy Premier.

2. Креирајте индивидуално или приклучете се во групно барање

Кога го креирате Вашето барање, потребно е да внесете точни податоци за Вашето мерно место и да ја одберете комерцијалната опција што ја сакате. Секогаш можете да креирате индивидуално или групно барање, или да се приклучите во веќе креирано групно барање. Групните барања имаат поголеми шанси за добивање подобри понуди од снабдувачите.

3. Примајте известувања за креираните понуди

Сите снабдувачи ќе добијат исто барање и може да одлучат дали сакаат да учествуваат или не. Секогаш ќе знаете колку снабдувачи учествуваат во лицитацијата и која е најдобрата цена што можете да ја добиете на датумот што сте го одредиле како фиксен за добивање понуди.

4. Прегледајте ги понудите што сте ги добиле

На денот што сте го поставиле како фиксен датум за добивање понуди ќе знаете која е најдобрата цена што можете да ја добиете за Вашето барање. Нема да можете да видите кој е снабдувачот што ја понудил таа цена, но ќе знаете која цена е најповолна. Во лицитацијата, секој снабдувач е претставен со код.

5. Прифатете ја понудата и потпишете договор со Вашиот иден снабдувач

Кога ќе поминат последните две минути од последната понуда, лицитацијата автоматски се затвора и се испраќа извештај со сите информации за барањето (на пр. кој снабдувач понудил најниска цена) до сите учесници во лицитацијата, вклучувајќи го и подносителот на барањето. Снабдувачот што победил треба да му испрати комплетна документација на потрошувачот.

Започнете бесплатно уште денес

Регистрирајте се како снабдувач или потрошувач и разгледајте ги сите можности кои Energy Premier им ги нуди на своите клиенти. Поволности за сите учесници во трговијата со електрична енергија.

Креирајте сметка