Kako platforma funkcioniše za snabdevače

Samo pet jednostavnih koraka ka zaključivanju ugovora sa potrošačima

1. Registrujte se besplatno i kreirajte nalog

Svaki licencirani snabdevač električnom energijom može da se registruje besplatno i da dobija zahteve za koje će licitirati. Snabdevač u zavisnosti od svojih potreba može odabrati odgovarajući paket usluga koji Energy Premier nudi.

2. Proverite zahteve kreirane od strane potrošača

Svaki registrovani snabdevač dobija obaveštenja za nove kreirane zahteve i odlučuje da li će učestvovati u davanju ponude ili ne. U slučaju da odluči da učestvuje, mora prvo prihvatiti dati zahtev.

3. Upravljanje trgovcima koji daju ponude za zahteve

Nakon potvrđivanja snabdevača da učestvuje u davanju ponude, svaki snabdevač u svom profilu može da kreira jednog ili više trgovaca koji mogu biti odvojeni po kategorijama i koji će učestvovati u licitiranju. Snabdevač može da definiše minimalnu i maksimalnu dozvoljenu cenu po svakom trgovcu ali i po svakom zahtevu. Trgovci su zaduženi za zahteve za koje su dobili ovlašćenja i licitiraju zajedno sa drugim snabdevačima.

4. Pregledajte svoje uspešne ponude

Trgovci učestvuju u davanju ponude od 11h do 14h određenog datuma za licitiranje, a ukoliko neko ponudi poslednju cenu u periodu od dva minuta pre isteka roka do 14h, u tom slučaju rok se produžava neograničeno sve dok od poslednje ponude ne prođe više od dva minuta. Trgovci i potrošači vide koja je poslednja, najbolja ponuđena cena, ali ne vide koji snabdevač je ponudio.

5. Zaključite ugovore sa potrošačima

Kada isteknu poslednja dva minuta, proces licitiranja je automatski završen i kreira se izveštaj koji sadrži sve podatke o zahtevu i snabdevaču koji je ponudio najbolju cenu. Izveštaj se šalje svim učesnicima procesa licitiranja i podnosiocu zahteva. Snabevač koji je pobedio prilikom licitiranja treba da pošalje kompletnu dokumentaciju podnosiocu zahteva radi zaključenja ugovora.

Započnite besplatno

Registrujte se kao snabdevač ili potrošač i istražite sve mogućnosti koje Energy Premier nudi svojim klijentima. Benefiti za sve učesnike u trgovini električne energije. Kreirajte nalog